HOTLINE 0982.789.125

Lịch công bố thông tin kinh tế ngày 23/04/2014

[23/04 10:22]
Chỉ số giá tiêu dùng của Úc; Chỉ số quản lý sản xuất PMI chính thức do Ngân hàng Hongkong và Thương hải (HSBC) phát hành; Chỉ số quản lí sản xuất (PMI) lần đầu của Pháp và của Đức; Kết quả bỏ phiếu về chương trình mua tài sản và lãi suất ngân hàng của Ủy ban chính sách tiền tệ Anh (MPC); Chỉ số doanh thu bán lẻ lõi của Canada; Chỉ số bán nhà mới của Mỹ sẽ là động lực chính thúc đẩy thị trường. Hãy chờ đón những tin tức khác được công bố.Tin New Zealand
Lúc 05:45 ngày 23/04: Công bố chỉ số du khách viếng thăm, mức độ thay đổi về số lượng du khách nước ngoài đến lưu trú ngắn hạn trong nước. Chỉ số được phát hành hàng tháng, khoảng 20 ngày sau khi kết thúc tháng. Du lịch đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế New Zealand. Có khoảng 10% dân số làm việc trong ngành công nghiệp du lịch và một phần đáng kể trong GDP quốc gia là liên quan gián tiếp đến du lịch. Nguồn không đưa ra số liệu dự báo, tỷ lệ này của kỳ báo cáo trước là 2.2%.
Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch vàng và forex: Yếu

Tin Úc
Lúc 08:30 ngày 23/04: Công bố chỉ số giá tiêu dùng hằng quý, đo sự thay đổi giá người tiêu dùng mua hàng hóa và dịch vụ. Chỉ số được phát hành hàng tháng, khoảng 25 ngày sau khi kết thúc quý trước. Dữ liệu này được phát hành rất chậm so với dữ liệu lạm phát từ các quốc gia khác, nhưng đó là thước đo chính của giá tiêu dùng và có xu hướng tạo ra những tác động rất lớn đến thị trường. Dự báo không thay đổi từ tỷ lệ 0.8% của kỳ báo cáo cuối cùng.
Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch vàng và forex: Mạnh

Tin Úc
Lúc 08:30 ngày 23/04: Công bố chỉ số CPI trung bình của quý, mức độ thay đổi trong giá hàng hoá, dịch vụ mua của người tiêu dùng, không bao gồm những mặt hàng có độ biến động quá 30%. Độ chênh lệch tính toán trung bình giúp thể hiện rõ những xu thế lạm phát cơ bản thông qua trọng số thành phần và loại trừ những biến động bất thường. Chỉ số này được phát theo quý, khoảng 25 ngày sau khi kết thúc quý. Dự báo giảm từ 0.9% của kỳ báo cáo trước xuống 0.7%.TB
Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch vàng và forex: Trung bình

Tin Trung Quốc
Lúc 08:45 ngày 23/04: Công bố chỉ số quản lý sản xuất PMI chính thức do Ngân hàng Hongkong và Thương hải (HSBC) phát hành, mức độ thay đổi của một chỉ số dựa trên số liệu khảo sát của khoảng 430 nhà quản lý ngành công nghiệp sản xuất nhằm đánh giá mức độ tương đối của điều kiện kinh doanh bao gồm việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho. Chỉ số được phát hành hàng tháng, vào ngày làm việc đầu tiên sau khi tháng kết thúc. Dự báo tăng từ 48.0 điểm của kỳ báo cáo trước lên 48.4 điểm.
Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch vàng và forex: Mạnh

Tin New Zealand
Lúc 10:00 ngày 23/04: Công bố chỉ số chi tiêu dùng bằng thẻ tín dụng trong năm, được phát hành hàng tháng, khoảng 21 ngày sau khi kết thúc tháng. Chỉ số thể hiện mối tương quan của chi tiêu và niềm tin tiêu dùng. Mức nợ tăng cao là một dấu hiệu mà người cho vay cảm thấy thoải mái. Người tiêu dùng tin tưởng ở vị thế tài chính của mình và mong muốn chi tiêu tiền bạc. Chỉ số được phát hành theo tháng, khoảng 21 ngày sau khi kết thúc tháng. Nguồn không đưa ra con số dự báo, tỷ lệ này của kỳ báo cáo trước là 5.9%.
Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch vàng và forex: Yếu

Tin châu Âu
Lúc 14:00 ngày 23/04: Công bố chỉ số quản lí sản xuất (PMI) lần đầu của Pháp, dựa trên khảo sát 400 nhà quản lí thu mua để đánh giá mức độ tương đối của điều kinh doanh, bao gồm việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho. Chỉ số được phát hành hàng tháng, khoảng 3 tuần trong tháng này. Trên 50.0 cho thấy ngành công nghiệp được mở rộng, dưới 50.0 cho thấy điều ngược lại. Có 2 phiên bản của báo cáo này được phát hành cách khoảng một tuần - sơ bộ và cuối cùng. Việc phát hành bản sơ bộ có nguồn đầu tiên được báo cáo vào tháng 3/2008, là bản sớm nhất, do đó có xu hướng có tác động lớn nhất. Bản cuối cùng không được báo cáo vì không còn tầm quan trọng. Dự báo tăng từ 51.8 điểm của kì báo cáo trước lên 51.9 điểm.
Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch vàng và forex: Mạnh

Tin châu Âu
Lúc 14:00 ngày 23/04: Công bố chỉ số quản lí dịch vụ (PMI) lần đầu của Pháp, dựa trên khảo sát 300 nhà quản lí thu mua để đánh giá mức độ tương đối của điều kinh doanh, bao gồm việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho. Dự báo giữ nguyên 51.5 điểm từ kỳ báo cáo cuối cùng.
Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch vàng và forex: Trung bình

Tin châu Âu
Lúc 14:30 ngày 23/04: Công bố chỉ số quản lí sản xuất PMI lần đầu của Đức, dựa trên khảo sát 500 nhà quản lí mua hàng để đánh giá mức độ tương đối của các điều kiện kinh doanh bao gồm việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho. Trên 50.0 điểm cho thấy ngành công nghiệp phát triển, dưới 50.0 cho thấy sự suy yếu. Có 2 phiên bản của báo cáo này được phát hành cách khoảng một tuần - sơ bộ và cuối cùng. Việc phát hành bản sơ bộ có nguồn đầu tiên được báo cáo vào tháng 3/2008, là bản sớm nhất, do đó có xu hướng có tác động lớn nhất. Bản cuối cùng không được báo cáo vì không còn tầm quan trọng. Dự báo tăng từ 53.7 điểm của kì báo cáo trước lên 53.9 điểm.
Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch vàng và forex: Mạnh

Tin châu Âu
Lúc 14:30 ngày 23/04: Công bố chỉ số quản lí dịch vụ PMI lần đầu của Đức, dựa trên khảo sát 500 nhà quản lí mua hàng để đánh giá mức độ tương đối của các điều kiện kinh doanh bao gồm việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho. Dự báo tăng từ 53.0 điểm của kì báo cáo trước lên 53.5 điểm.
Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch vàng và forex: Trung bình

Tin châu Âu
Lúc 15:00 ngày 23/04: Công bố chỉ số quản lí sản xuất (PMI) lần đầu của khu vực đồng Euro, dựa trên khảo sát từ 3000 nhà quản lí mua hàng để đánh giá mức độ tương đối các điều kiện kinh doanh bao gồm cả việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho. Đó là một chỉ số hàng đầu về sức khỏe nền kinh tế - các doanh nghiệp phản ứng nhanh nhẹn với điều kiện thị trường, và nắm giữ quản lý thu mua của họ có lẽ là cái nhìn sâu sắc nhất hiện nay và phù hợp với quan điểm về nền kinh tế của các hãng doanh nghiệp. Dự báo giữ nguyên số điểm của kỳ báo cáo cuối cùng là 53.0 điểm.
Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch vàng và forex: Trung bình

Tin châu Âu
Lúc 15:00 ngày 23/04: Công bố chỉ số quản lí dịch vụ PMI lần đầu của khu vực đồng Euro, dựa trên khảo sát của khoảng 600 nhà quản lý mua hàng để đánh giá mức độ tương đối các điều kiện kinh doanh bao gồm cả việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho. Dự báo thay đổi tăng từ 52.2 điểm của kỳ trước lên 52.7 điểm.
Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch vàng và forex: Trung bình

Tin Anh
Lúc 15:30 ngày 23/04: Công bố kết quả bỏ phiếu về chương trình mua tài sản của Ủy ban chính sách tiền tệ Anh (MPC) thuộc BOE, được báo cáo trong một định dạng 'X-X-X', số đầu tiên là số thành viên MPC đã bỏ phiếu tăng giá trị mua tài sản, số thứ hai là bỏ phiếu cho việc giảm giá trị mua tài sản và số thứ ba bỏ phiếu giữ nguyên giá trị mua tài sản của chương trình. Kết quả bỏ phiếu của MPC đã cung cấp những quan điểm về các điều kiện kinh tế ảnh hưởng đến lá phiếu của các thành viên MPC. Các nhà đầu tư thường căn cứ vào kết quả đó để có dự đoán về kết quả bình chọn trong tương lai. Đây cũng là bản báo cáo chi tiết cuộc họp gần đây nhất của MPC, cung cấp những quan điểm về các điều kiện kinh tế ảnh hưởng đến lá phiếu của các thành viên MPC bỏ phiếu thiết lập lãi suất. Các nhà đầu tư thường căn cứ vào những nội dung biên bản họp để có dự đoánvề kết quả bình chọn trong tương lai. Dự báo không thay đổi từ 0-0-9 của kỳ báo cáo trước.
Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch vàng và forex: Mạnh

Tin Anh
Lúc 15:30 ngày 23/04: Công bố kết quả bỏ phiếu về lãi suất ngân hàng của Ủy ban chính sách tiền tệ Anh (MPC), phát hành hàng tháng, khoảng 13 ngày sau khi lãi suất chính thức của Ngân hàng được công bố. Kết quả bỏ phiếu về lãi suất được báo cáo trong một định dạng 'X-X-X'. Số đầu tiên là số phiếu đồng ý tăng lãi suất, số thứ hai bỏ phiếu cho việc giảm lãi suất và số thứ ba bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất. Kết quả bỏ phiếu cho biết những quan điểm về các điều kiện kinh tế ảnh hưởng đến lá phiếu của các thành viên MPC. Các nhà đầu tư thường căn cứ vào kết quả biên bản họp để có dự đoán về kết quả bình chọn trong tương lai.
Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch vàng và forex: Mạnh

Tin Anh
Lúc 15:30 ngày 23/04: Công bố chỉ số cho vay ròng khu vực công của Anh, Đây là chỉ số đo sự chênh lệch giữa chi tiêu và thu nhập trong các doanh nghiệp thuộc khu vực công, chính quyền trung ương và chính quyền địa phương trong tháng trước. Dự báo tăng từ 7.5 tỷ bảng Anh của kì báo cáo trước lên 8.9 tỷ.
Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch vàng và forex: Trung bình

Tin Anh
Lúc 17:00 ngày 23/04: Công bố chỉ số kỳ vọng đơn đặt hàng công nghiệp của Liên đoàn Công nghiệp Anh (CBI), dựa trên khảo sát 550 nhà sản xuất để đánh giá mức độ tương đối của khối lượng đặt hàng dự kiến trong 3 tháng tới. Đây là chỉ số đo lường sức khỏe nền kinh tế, các nhà đầu tư phản ứng nhanh nhạy với điều kiện thị trường và những thay đổi trong kỳ vọng của họ có thể là dấu hiệu đầu tiên của hoạt động kinh tế trong tương lai như chi tiêu, thuê mướn và đầu tư. Chỉ số được phát hành hàng tháng, khoảng 3 tuần sau tháng hiện tại. Dự báo tăng từ 6 điểm của kỳ báo cáo trước lên 7 điểm.
Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch vàng và forex: Trung bình

Tin Canada
Lúc 19:30 ngày 23/04: Công bố chỉ số doanh thu bán lẻ lõi của tháng, thay đổi tổng giá trị bán hàng tại thị trường bán lẻ, không bao gồm xe ô tô. Doanh số bán ô tô chiếm khoảng 20% doanh số bán lẻ, nhưng có xu hướng không ổn định và dễ làm sai lệch xu hướng cơ bản. Do đó các dữ liệu cốt lõi được cho là một thước đo tốt hơn về xu hướng chi tiêu. Chỉ số được phát hành mỗi tháng, khoảng 14 ngày sau khi kết thúc tháng. Dự báo giảm từ 1.0% của kỳ báo cáo trước xuống 0.6%.
Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch vàng và forex: Mạnh

Tin Canada
Lúc 19:30 ngày 23/04: Công bố chỉ số doanh thu bán lẻ của tháng, mức thay đổi tổng giá trị doanh số bán hàng ở cấp độ bán lẻ. Chỉ số được phát hành hàng tháng, khoảng 50 ngày sau khi kết thúc tháng. Đó là thước đo chính của chi tiêu tiêu dùng, chiếm phần lớn các hoạt động kinh tế tổng thể. Dự báo giảm từ 1.3% của kỳ báo cáo trước xuống 0.5%.
Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch vàng và forex: Trung bình

Tin Mỹ
Lúc 20:45 ngày 23/04: Công bố chỉ số quản lí sản xuất (PMI) lần đầu của Mỹ, dựa trên khảo sát từ 600 nhà quản lí mua hàng để đánh giá mức độ tương đối các điều kiện kinh doanh bao gồm cả việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho. Đó là một chỉ số hàng đầu về sức khỏe nền kinh tế - các doanh nghiệp phản ứng nhanh nhẹn với điều kiện thị trường, và các nhà quản lý thu mua của họ có cái nhìn sâu sắc nhất hiện nay và phù hợp với quan điểm về nền kinh tế của các hãng doanh nghiệp. Có 2 phiên bản của báo cáo này được phát hành cách khoảng một tuần – sơ bộ và cuối cùng. Việc phát hành bản sơ bộ có nguồn đầu tiên được báo cáo vào tháng 3/2008, là bản sớm nhất, do đó có xu hướng có tác động lớn nhất. Bản cuối cùng không được báo cáo vì không còn tầm quan trọng. Dự báo tăng từ 55.5 điểm của kì báo cáo trước lên 56.2 điểm.
Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch vàng và forex: Trung bình

Tin Mỹ
Lúc 21:00 ngày 23/04: Công bố chỉ số bán nhà mới, số lượng nhà mới hằng năm đã được bán ra trong tháng trước. Chỉ số được phát hành hàng tháng, khoảng 25 ngày sau khi kết thúc tháng. Đó là một chỉ số hàng đầu về sức khỏe kinh tế, bởi vì việc bán một ngôi nhà mới gây nên một tác động lan tỏa rộng. Ví dụ, tăng doanh số bán đồ gỗ và các thiết bị nội thất trang bị cho nhà mới, các thế chấp được bán bởi các ngân hàng tài trợ và các nhà môi giới được trả tiền để thực hiện giao dịch. Dự báo tăng từ 440 ngàn nhà của kỳ trước lên 455 ngàn.
Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch vàng và forex: Mạnh

Tin Mỹ
Lúc 21:30 ngày 23/04: Công bố lượng dự trữ dầu thô, thay đổi về số lượng thùng dầu thô tồn kho của các doanh nghiệp thương mại trong tuần qua. Chỉ số được phát hành theo tuần, khoảng 4 ngày sau khi kết thúc tuần. Dù đây là chỉ số của Mỹ nhưng nó có ảnh hưởng nhiều nhất đến đồng đô la Canada vì dầu thô là ngành năng lượng khá lớn của nước này. Ảnh hưởng đến giá các sản phẩm xăng dầu có liên quan đến lạm phát nhưng cũng tác động đến tốc độ tăng trưởng của nhiều ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa dựa vào dầu mỏ. Dự báo giảm từ 10.0 triệu thùng của kỳ báo cáo trước xuống 2.6 triệu thùng.
Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch vàng và forex: Trung bình

Tin New Zealand
Lúc 04:00 ngày 24/04: Công bố tỷ giá tiền mặt chính thức, lãi suất mà ngân hàng dự trữ New Zealand (RBNZ) cho các ngân hàng khác vay. Quyết định lãi suất thường có nhiều ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ, tuy nhiên nó lại có xu hướng bị lu mờ bởi tuyên bố lãi suất của RBNZ. Lãi suất ngắn hạn là yếu tố tối quan trọng trong việc định giá tiền tệ, các nhà đầu tư thông qua hầu hết các chỉ số khác chỉ đơn thuần là làm thế nào để dự đoán mức giá sẽ thay đổi trong tương lai. Chỉ số được phát hành 8 lần/năm. Dự báo tăng từ 2.75% của kỳ báo cáo trước lên 3.00%.
Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch vàng và forex: Mạnh

Tin New Zealand
Lúc 04:00 ngày 24/04: Tuyên bố lãi suất của RBNZ, được phát hành vào ngày thứ ba đầu tiên của tháng (ngoại trừ tháng 1). Đó là một trong những công cụ chính RBNZ sử dụng để giao tiếp với các nhà đầu tư về chính sách tiền tệ. Nó chứa các kết quả của quyết định của họ về lãi suất và bình luận về các điều kiện kinh tế có ảnh hưởng đến quyết định của họ. Quan trọng nhất, nó bàn về triển vọng kinh tế và cung cấp manh mối về kết quả của quyết định tương lai. 
Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch vàng và forex: Mạnh

(*) Lịch công bố sự kiện nêu trên đã được chuyển đổi sang giờ Hà Nội (GMT 7)

TƯ VẤN ĐẦU TƯ CÀ PHÊ
LIÊN HỆ: 0982.789.125
TIN TỨC MỚI
Xem tất cả
Giá cà phê hôm nay
THÔNG TIN NGÂN HÀNG
  • Ngân hàng Nông Nghiệp & PTNN (Agribank)
  • Tên: Trần Minh Vương
  • Số TK: 190 120 613 9041
  • Chi nhánh Bình Phú – 442 Trường Chinh, P13, Q.TB, Tp.HCM
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Công ty TNHH Nhịp Điệu Thị Trường Toàn Cầu
  • MST : 031.123.7890
  • Địa chỉ : Phòng 14B3, Tòa nhà Phúc Yên, 31- 33 Phan Huy Ích, Phường 15, Q.Tân Bình, Tp.HCM
  • Hotline : 0982.789.125
  • Email : info@cafevang.vn
Tuyên bố trách nhiệm: Các bài viết trên trang www.cafevang.vn chỉ là quan điểm cá nhân của (các) tác giả và khách hàng phải cân nhắc mục tiêu đầu tư và việc chịu rủi ro. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ mọi thông tin được đưa ra tại đây. Thành tích quá khứ không đảm bảo hoặc dự báo bất kỳ thành tích tương lai nào.